Senaste inläggen

Av Deborah och John Petersén - 21 september 2008 06:08

Vem är Han? Denne vän för livet? Vad var det Han gjorde som gör att vi kan kalla Honom vän? Varför gjorde Han det Han gjorde?


Ett sätt att förklara det på är att med ett Bibelord försöka förklara det!


Joh.15.11-17

Älska varandra”
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.


Han gav alltså Sitt liv för oss! Han, som var så totalt utan synd, så totalt helig och ren. Han, älskade oss så mycket att Han frivilligt gav Sitt liv för oss. Han hade kunnat bett Gud Fader skicka änglar för att hämta hem Honom. Men det gjorde Han inte! Han tog vårt straff på Sig och Han tog våra sjukdomar på Sig. Bara för att Han älskar oss så högt! Ingen annan har visat en så stor kärlek.


”Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader.” - förstår ni det här? Han kallar oss vänner! Han som utväljer oss – och inte vi själva. Han som vill att vi ska bära frukt. Han som befaller oss – att vi ska älska varandra. Han som är grunden för våra liv och för vår tro. Han som gjort allt för oss och som är den som kan befria, hela, frälsa.


Om du som läser det här inte redan har lärt känna Jesus – ta chansen att lära känna Honom som kallar dig Sin vän! Han längtar efter dig – Han vill att du ska söka Honom med ett ärligt och öppet hjärta. För om du gör det – så möter Han dig! Det finns inget bättre än att lära känna Jesus!


”Ha en välsignad dag”


/heartoflove & Immanuel

Av Deborah och John Petersén - 15 september 2008 23:57

Vet du vad sann lycka är?

Jag tror för min del att du är så klok att du inte kommer att säga mycket pengar. Men kanske något av följande: att ha ett fast arbete, goda vänner, ett fast förhållande, familj, mat på bordet, tak över huvudet!

Men faktum är att sann lycka är det som sker, i det som kan tyckas vara, i det lilla!


Låt mig ge dig ett exempel. Jag satt på pendeltåget och läste i min engelska Bibel. Och var ganska så inne i mitt läsande. Så ska tåget stanna på en station och då kommer det fram en äldre kvinna och ger mig ett vykort. På kortet står det: ”Så älskade Gud ...” och Du är värdefull!


Jag blev så GLAD! Det var en så underbar uppmuntran! Ibland så räcker det med sånt som i sig kan verka vara litet så kan det visa sig vara så stort. Säg ett uppmuntrande ord, gör någon glad på ett enkelt sätt, få människor att verkligen känna sig värdefulla!


”Önskar dig en välsignad dag”


/heartoflove & immanuel

Av Deborah och John Petersén - 26 augusti 2008 16:55

Min fru läste igår kväll en artikel i Dagen om en undersökning som gjorts på Lapplandsveckan. 153 personer har fått svara på frågor om vad de ansåg vara synd. Resultatet visar på det som rubriken säger. Vi börjar med förhärdade kristna:

Jer.6:27-28

Jag har satt dig att pröva mitt folk och gjort dig till en fast borg,
för att du skall lära känna och pröva deras vandel. Alla är de förhärdade upprorsmakare, som går med förtal, de är som koppar och järn. Alla handlar de fördärvligt.”

Vad göra åt de som har förhärdade hjärtan? Självklart ska vi be att de vänder om till Gud. Tyvärr är det väl kanske så att det inte hjälper alla gånger. För Jesus säger att man kan tycka och tala illa om Gud Fadern och om Sonen Jesus Kristus. I Matt.12:32 står det: ” Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.”

Jag hoppas verkligen att det inte är så att de som svarat på enkäten har förhärdat sina hjärtan och sinnen på det sätt som står i ovanstående bibeltext
Därför vädjar jag till er att ta till er nedanstående bibelord.

Varning för olydnad Hebr.3:13-17
Därför, som den heliga anden säger: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret, på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar under fyrtio år. Därför blev mig detta släkte förhatligt, och jag sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan: de känner inte mina vägar? Och jag svor i min vrede: Aldrig skall de komma in i min vila.

Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Det heter: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret.Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten under Mose? Vilka var honom förhatliga under fyrtio år, om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen? Vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in.”

Vad gäller aningslöshet eller brist på kunskap om vad Gud och Hans Ord säger när det gäller synden, så vilar det ett stort ansvar på det kristna ledarskapet. Men även som kristen och döpt i vatten och Helig Ande, så har varje kristen ett eget ansvar att som Paulus uttrycker det i Fil.2:12:
Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.”


Upp.2:13: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.”
Upp.3:16 ”Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

Angående denna, som jag vill kalla sjukdom eller pest, där de som kallar sig kristna, har drabbats av likgiltighet inför Gud vår Fader, Sonen, Jesus Kristus och den Helige Ande och den heliga Skriften, Bibeln, måste vi hitta ett botemedel.

Även här vilar ett tungt ansvar på de som är satta som ledare i Kristi kropp att frimodigt och utan människofruktan predika om omvändelse och rättfärdighet. Johannes Döparen förmanade barskt de självrättfärdiga med orden i
Matt.3:7 ”Men när han såg att många fariseer och sadduceer* kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: "Ni huggormsyngel* vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?”


Och Petrus i predikan till de frågande människorna i Apg.2:36 och framåt: ”Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte." De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.””Önskar er alla en välsignad dag”/heartoflove & immanuel

Av Deborah och John Petersén - 17 augusti 2008 00:26

Vi som kristna har ett ansvar: att stå upp för Jesus i alla lägen! Vi kan inte sitta och tiga med det vi vet är rätt. Och vi måste be för de som är har gått vilse i den här världen. Tala med dem som är vilseledda. Tala om för dem vem Jesus är och vad Han gjort för hela mänskligheten.

Vi behöver höja våra röster då vi hör villoläror läras ut. Vi behöver höja våra röster då vi hör hur sanning och rättvisa blir nerkastat i soptunnan. Vi behöver höja våra röster när vi märker av att de lagar som Herren har skapat blir till intet på grund av att man inte vill följa dem. Vi behöver höja våra röster och tala om för människor som går vilse vart de är på väg och hur de faktiskt har möjlighet att lämna sin felaktiga väg och vända sig till Jesus.

Att det skulle finnas reinkarnation - det är falskt! Ingenting annat! Vad skulle det vara för mening med att återfödas? Då blir ju allting beroende av vad man själv gör. Då gör nåden ingen nytta. Nåden som vi alla får att bli Guds barn   -  om vi är villiga att säga JA till Jesus. Om vi är villiga att följa i Hans fotspår och ge Honom ära!

Alternativet till att säga JA är att säga NEJ. Och det är inget alternativ för oss! Vi vill se mer av Herrens mäktiga gärningar i det här landet, i Söderälje bland annat. Vi vill att så många som möjligt följer med oss upp till himlen när den dagen kommer!

Att säga JA till Jesus - det är det bästa som Du kan göra. Säger du JA så lovar jag dig en sak: Du kommer ALDRIG att ångra dig! Jesus är det bästa som nånsin hänt oss!

Hoppas att du får en välsignad dag!

/heartoflove & immanuel

Av Deborah och John Petersén - 7 augusti 2008 22:39

*En plats som gjorts iordning för oss:

Joh.14:2-3 ”Det finns många rum där min Far bor och jag går nu i förväg och gör iordning dem för er ankomst. När allt är färdigt ska jag komma och hämta er, så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt er det.”


*En plats utan fysiska begränsningar:

Joh.20:19 ”På kvällen samma dag samlades lärjungarna bakom stängda dörrar av rädsla för de judiska ledarna. Då stod plötsligt Jesus mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid vare med er!””

Joh.20:26 ”Åtta dagar senare var lärjungarna samlade igen, och då var Tomas tillsammans med dem och dörrarna var låsta. Men plötsligt stod Jesus mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er.”

1 Kor.15:22b - 23 ”men alla som är släkt med Kristus kommer att få nytt liv, men i tur och ordning. Kristus uppstod först, och när sedan Kristus kommer tillbaka ska allt hans folk uppstå.”


*Vi ska vara lik Jesus

1 Joh.3:2 ”Ja, kära vänner, vi är redan Guds barn, här och nu, och vi kan inte ens föreställa oss hur det ska bli senare. Men vi vet att när han kommer, ska vi bli lika honom. Vi får se honom precis sådan han är.”


*Vi ska ha nya kroppar

1 Kor.15:35-58 Men någon kanske frågar: Hur kommer de döda att uppstå? Vilket slags kroppar kommer de att få? Vilken dum fråga! Du kan finna svaret i din egen trädgård. När du sår ett sädeskorn i marken, växer det inte upp och blir till en planta om det inte dör först. När det gröna skottet kommer upp ur jorden är det mycket olikt säden som du först sådde, för det enda du lägger i jorden är ett obetydligt litet vetekorn, eller vad det nu är, som du sår. Sedan ger Gud det en ny, vacker kropp av precis det slag som han vill att det ska ha, och olika slags plantor kommer från olika slags frön. Och alldeles som det finns olika slags säd och plantor, så finns det också olika slags kroppar. Mänskliga varelser, djur, fiskar och fåglar är alla olika. Änglarna i himlen har kroppar som är mycket olika våra, och deras skönhet är en annan än vår. Solen har en skönhet och månen och stjärnorna en annan. Och stjärnorna skiljer sig från varandra i skönhet och klarhet. På samma sätt är våra jordiska kroppar, som dör och förmultnar, annorlunda än de kroppar vi ska få när vi kommer tillbaka till livet, för de ska aldrig dö. De kroppar som vi har nu är dödliga och begravs därför, men de uppstår till odödlighet. Nu är de svaga, döende kroppar, men när vi får liv igen kommer de att vara fyllda av skönhet och styrka. När döden rör vid dem nu är de bara mänskliga kroppar, men när de uppstår ska de vara övernaturliga kroppar. För alldeles som det finns naturliga, mänskliga kroppar, så finns det också övernaturliga, andliga kroppar. Skriften säger oss att den förste mannen, Adam, blev en levande varelse, men Kristus blev en livgivande ande, och är därför större. Först har vi alltså dessa mänskliga kroppar, och senare ger Gud oss andliga, himmelska kroppar. Adam skapades av jordens mull, men Kristus kom från himlen. Varje mänsklig varelse har en kropp precis som Adam hade, skapad av jord, men alla som blir Kristi tillhörigheter kommer att få samma slags kropp som han - en kropp från himlen. Alldeles som var och en av oss har en likadan kropp som Adam hade, så kommer vi en dag att få en likadan kropp som Kristus har. En jordisk kropp av kött och blod kan alltså inte komma in i Guds rike. Våra kroppar, som ju alla ska dö, är inte av det rätta slaget för att leva i evighet. Ni ska få del av en hemlighet. Alla av oss kommer inte att dö, men vi ska alla få nya kroppar! Det kommer att hända på ett ögonblick, när den sista basunen ljuder. För det ska höras en basunstöt från himlen, och alla de kristna som har dött kommer plötsligt att bli levande med nya kroppar som aldrig kommer att dö. Sedan ska vi som fortfarande lever, också i ett ögonblick få nya kroppar. Våra jordiska kroppar, de som vi nu har och som en gång dör, måste förvandlas till himmelska kroppar, som inte kan förstöras utan ska leva i evighet. När detta händer kommer det ord i Skriften att uppfyllas som säger: Döden är besegrad och finns inte mer. Död, var är då din seger och var är då din makt? För dödens makt kommer av synden, och syndens makt kommer av lagen. Vi prisar Gud för segern över döden! Det är han som ger seger genom Jesus Kristus, vår Herre. Mina kära bröder, eftersom den framtida segern är viss, ska ni därför vara starka och stå fasta och hängivet arbeta för Herren, för ni vet att inget som ni gör för Herren är bortkastat.


*En ny himmel och en ny jord

Upp.21:1 ”Sedan såg jag en ny jord och en ny himmel – den första himlen och jorden var borta, och havet fanns inte mer.”


*En ny upplevelse av Guds närvaro

Upp.21:3 ”Och jag hörde ett kraftig rop från tronen: ”Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara bland dem.””

1 Kor.13:12 ”På samma sätt kan vi bara se och förstå Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte. Allt det som jag nu vet är ofullkomlig, men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig nu.”*Nya känsloupplevelser och ingen mer död

Upp.21:4 ”Han ska torka bort alla tårar från deras ögon, och det ska inte längre finnas någon död eller sorg eller gråt eller plåga. Allt detta är borta för evigt.”


I Bibeln ägnas oerhört mycket utrymme åt att övertyga människan om att Gud erbjuder henne ett evigt liv som gåva, medan frågan om tillståndet i evigheten inte alls uppmärksammas särskilt mycket. Det som finns kan knappast kallas beskrivningar utan är snarast ögonblicksbilder eller antydningar. Det är fråga om företeelser utanför vår nuvarande 

erfarenhet, som vi varken har ord eller uttryck för. Dessa Bibelställen ger oss dock glimtar av den framtid vi får tillbringa tillsammans med Jesus.

"Önskar er alla en välsignad dag"

/heartoflove & immanuel


Av Deborah och John Petersén - 26 juli 2008 00:10

Guds frid du kristne eller sökande vän. Jag vill till att börja med bara tala om något som du antagligen redan vet, att – Jesus är vägen, sanningen och livet.

Jag skall även säga en annan självklarhet, som du åtminstone har hört talas om – och det är att det finns en annan väg som leder till lögn och evig död.


Och käre vän, det finns definitivt inga genvägar så som goda gärningar och att ha varit vänlig och tillmötesgående och även har en tro på Gud och är hur duktig och präktig som helst. Endast detta att du från ditt hjärta och med din fria vilja säger JA! Jesus förlåt mig mina synder och jag tror att DU är GUDS SON, som har dött för mig och uppstått och lever nu och sitter på vår FARS högra sida:

Det är genom att du närmar dig Jesus som Han närmar Sig dig – Han tvingar ingen att komma till Sig.

I den av människor nedskrivna kristna religionen, som bottnar i Guds tio budord, lagen, förkunnas det gärna den personliga prestationen och hur duktig och pliktkännande man är för sin egen äras skull. Men den religionen frälser ingen eller botar eller befriar ingen människa. Den leder bara till självrättfärdighet och religiös bundenhet.

Den av Jesus vunna segern på Golgata kors och genom de sår Guds dyre Son gavs av oss genom arvsynden, all den bloddrypande ångesten av att skiljas från Hans och vår Fader, om dock för tre dagar, bara där har vi vår frälsning, vår hälsa och frihet. Vi läser i andra Korintherbrevet i kapitel fem från vers elva och framåt till och med vers tjugoett.

Ambassadörer för Kristus
Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor; Gud vet hurdan jag är, och jag hoppas att ni också gör det innerst inne. Jag vill inte rekommendera mig själv igen men ge er möjlighet att vara stolta över mig, så att ni kan bemöta dem som skryter med det som ligger på ytan och inte med det som finns i hjärtat. Har jag varit i extas, är det för Gud. Är jag sansad, är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

Vår önskan är att du som läser det här ska ta det till ditt hjärta. Börja med att söka Gud, inte så mycket i det som sker runt omkring utan att söka Guds vilja och Guds hjärta. Att i stillheten söka och finna Jesus. Det är då Han får som störst tillfälle att tala till dig. Han kan ge dig förlåtelse och upprättelse. Och det du behöver göra är att ta emot den och vila i det.

Ber om en välsignad dag för er alla

/heartoflove o immanuel

Av Deborah och John Petersén - 22 juli 2008 05:23

Joh.21:1-17

"Senare visade sig Jesus för lärjungarna igen vid Galileiska sjön, och så här gick det till: En grupp bestående av Petrus, Tomas Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Jakob och Johannes samt två andra lärjungar var där tillsammans. Då sa Petrus: Jag tänker gå och fiska.Vi följer också med, sa de andra. Så steg de i båten och for ut på sjön, men de fick inget på hela natten.
I gryningen stod en man på stranden, men de såg inte vem det var. Då ropade han till dem: Hur har det gått för er, har ni fått någon fisk? Nej, svarade de. Sedan sa han: Kasta ut nätet på höger sida om båten, så kommer ni att få massor av fisk. De följde hans råd, och fick så mycket fisk att de knappt orkade dra in nätet! Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren. Då tog Petrus på sig sin skjorta för han var bar på överkroppen och hoppade i vattnet och simmade i land. Resten av lärjungarna följde efter med båten och drog in det överfyllda nätet till stranden, en sträcka på ungefär hundra meter. När de kom i land såg de att det brann en eld där och att några fiskar höll på att stekas över den. Där fanns också bröd. Kom hit med några av fiskarna som ni just har fått, sa Jesus. Då gick Petrus ut och drog i land nätet. Det var 153 stora fiskar i nätet, och trots det så hade det inte gått sönder. Kom hit och ät, sa Jesus. Ingen av lärjungarna vågade fråga vem han var, men alla förstod att det var Herren. Därefter gick Jesus fram till dem och gav dem av brödet och fisken. Det var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna sedan han uppstått från de döda."

Jesus samtalar med Petrus
"När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra här?Ja, svarade Petrus, du vet att jag är din vän.Föd då mina lamm, sa Jesus till honom. Jesus upprepade frågan: Simon, Johannes son, älskar du mig verkligen?Ja, Herre, sa Petrus, du vet att jag är din vän.Ta då hand om mina får, sa Jesus. Än en gång frågade Jesus honom: Simon, Johannes son, är du verkligen min vän?Petrus blev ledsen över att Jesus ställde frågan en tredje gång, men han svarade: Herre, du känner mig och du vet att jag är din vän.Jesus sa: Föd då mina lamm.
"

Petrus var den som sagt: jag skall aldrig lämna dig. Och ändå - det var Petrus som förnekade Jesus den natt då Han fängslades. Han grät bittra tårar och trodde nånstans att han hade gjort bort sig för tid och evighet. Sen, när Jesus visar Sig för dem vid Genesarets sjö, så får han total upprättelse. Herren visade att Han förlät honom och att Han ville använda honom till tjänst för att utbreda Guds rike. Jesus ville ge honom självförtroendet tillbaka och han fick det. Petrus kunde styrkt gå därifrån och veta vem han var i Gud.

Jesus vill idag säga till dig: ta dina misslyckanden och dina felsteg. Lämna dem till Mig - jag vill återupprätta dig för du är så oerhört värdefull för Mig. Jag älskar dig och Jag vill att du säger ditt Ja till Mig. Jag är den som välsignar. Jag är den som vill leda dig. Jag är den som hör dig när du ber. Jag är den som svarar på dina böner.

Och ta fasta på det ord som Jesus sa till Sina lärjungar: Därför ger jag er nu ett nytt bud: älska varandra lika mycket som jag har älskat er. Er kärlek till varandra ska visa världen att ni är mina lärjungar.

/heartoflove o immanuel

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2008
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se